VelkommenÅBNINGSTIDER PÅ KREDSKONTORET.

SE UNDER PUNKTET OM AARHUSKREDSEN
VORES ÅBNINGSTIDER.
 
VIGTIGT VIGTIGT
Der afholdes Kredsrepræsentantskabsgeneralfor
samling d. 22 februar 2017. På hotel Scandic, Rytoften 3 8210 Aarhus V.
Husk at forslag skal være kredsen i hænde senest 15 januar 2017
 

Sidste nyt!

  Århuskredsen mailadresse ;

kredsenaarhus@gmail.com

Århuskredsens byggeudvalg har fået en mailadresse hvor man kan stille spørgsmål om byggeregler.

Kolonihavehusene skal meldes til syn via haveforeningens formand.
Mailadressen er:

kredsenbyggeudvalg@gmail.com

Vurderingspriser og Byggeansøgningpris  2016

SE UNDER INFORMATION / SIDSTE NYT

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Alle byggeansøgninger SKAL afleveres personligt til byggeudvalget på kredskontoret.

Byggeansøgninger MÅ IKKE sendes pr. post eller pr. mail. 
 
 
 

Byggeregler Århuskredsen

Århus byråd har nu vedtaget udvidelse til at bygge
op til 50 m2  huse i kolonihaverne.
 
De nye regler om bebyggelse kan ses under
Regler & vedtægter / Byggeregler
 
*************************************************** 
BEBOELSE I KOLONIHAVERNE.
Overnatningsperioden er fra 2015
ændret til: sidste lørdag i marts til
sidste søndag i oktober
 
--------------------------------------------------------------------
 
SALGSPAPIR  til brug ved salg af
kolonihaver findes under
Regler & vedtægter/ dokumenter
ved at trykke her
 
 
 
 
Kolonihaveforbundets Aarhuskreds | Rosenvangs Allé 195, 8270 Højbjerg