Århuskredsens udvalg

 

ÅRHUSKREDSENS DAGLIGE VIRKE

TEDDY STEEN JUHL
                                                                                                                                 
                            

**********

BYGGEUDVALG: 
LENE ANDREASSEN- BYGGEUDVALGS FORMAND

 FLEMMING MÆRSK

 PETER GAARD SØRENSEN
 
THOMAS H. MANSFELDT
                                                           

 

**********

LOVUDVALG:                            

TEDDY STEEN JUHL

 

 

**********

 

ANKEUDVALG:

TEDDY STEEN JUHL

LENE ANDREASSEN

PETER GAARD SØRENSEN

THOMAS H. MANSFELDT

CARL OTTO CHRISTIANSEN

FLEMMING MÆRSK

*********

 

KURSUSUDVALG:

LENE ANDREASSEN

PETER GAARD SØRENSEN

 

FLEMMING MÆRSK

TEDDY STEEN JUHL

THOMAS H. MANSFELDT

CARL OTTO CHRISTIANSEN

 

 

********* 

 

KLOAKERINGSUDVALG:

TEDDY STEEN JUHL

CARL OTTO CHRISTIANSEN

 

*********  

EKSPEDITIONEN:

FLEMMING MÆRSK

THOMAS H. MANSFELDT

LENE ANDREASSEN

PETER GAARD SØRENSEN

RAZA GHADER

 

**********

 

PRÆMIEUDDELINGSUDVALG: 

TEDDY STEEN JUHL

 

I SAMARBEJDE MED KREDSNEDSAT UDVALG

 **********

Kolonihaveforbundets Aarhuskreds | Rosenvangs Allé 195, 8270 Højbjerg