Århuskredsens udvalg

 

ÅRHUSKREDSENS DAGLIGE VIRKE

TEDDY STEEN JUHL
                                                                                                           
 
********

BYGGEUDVALG: 

LENE ANDREASSEN- BYGGEUDVALGS FORMAND

FLEMMING MÆRSK

THOMAS H. MANSFELDT

RAZA GHADER                                                           

 **********

LOVUDVALG: 

TEDDY STEEN JUHL 

THOMMAS H MANSFELDT

CARL OTTO CHRISTIANSEN 

SØREN LARSEN

 **********

 ANKEUDVALG:

TEDDY STEEN JUHL

LENE ANDREASSEN

THOMAS H. MANSFELDT

CARL OTTO CHRISTIANSEN

FLEMMING MÆRSK

*********

KURSUSUDVALG:

LENE ANDREASSEN

SØREN LARSEN

FLEMMING MÆRSK

TEDDY STEEN JUHL

THOMAS H. MANSFELDT

CARL OTTO CHRISTIANSEN

RAZA GHADER

********* 

KLOAKERINGSUDVALG:

TEDDY STEEN JUHL

CARL OTTO CHRISTIANSEN

SØREN LARSEN

 *********  

 PRÆMIEUDDELINGSUDVALG: 

TEDDY STEEN JUHL

LENE ANDREASSEN 

THOMAS H. MANSFELDT

 I SAMARBEJDE MED KREDSNEDSAT UDVALG

 **********

Kolonihaveforbundets Aarhuskreds | Rosenvangs Allé 195, 8270 Højbjerg