Århuskredsens udvalg

 

ÅRHUSKREDSENS DAGLIGE VIRKE

TEDDY STEEN JUHL

ANSVARLIG                                                                                                                                   
                            

**********

BYGGEUDVALG: 
LENE ANDREASSEN- BYGGEUDVALGS FORMAND

 MIE OLESEN    BYGGESYN

 PETER GAARD SØRENSEN
 
THOMAS H. MANSFELDT
                                                           

 

**********

LOVUDVALG:                            
JOHNNY ERIKSEN

TEDDY STEEN JUHL

MIE OLESEN

 

**********

 

ANKEUDVALG:
MIE OLESEN - ANSVARLIG

TEDDY STEEN JUHL

JOHNNY ERIKSEN

LENE ANDREASSEN

PETER GAARD SØRENSEN

THOMAS H. MANSFELDT

CARL OTTO CHRISTIANSEN

*********

 

KURSUSUDVALG:
PETER GAARD SØRENSEN

MIE OLESEN

TEDDY STEEN JUHL

 LENE ANDREASSEN

THOMAS H. MANSFELDT

CARL OTTO CHRISTIANSEN

JOHNNY ERIKSEN

 

********* 

 

KLOAKERINGSUDVALG:
JOHNNY ERIKSEN - ANSVARLIG

TEDDY STEEN JUHL

CARL OTTO CHRISTIANSEN

 

*********  

EKSPEDITIONEN:

MIE OLESEN

THOMAS H. MANSFELDT

LENE ANDREASSEN

PETER GAARD SØRENSEN

 

**********

 

PRÆMIEUDDELINGSUDVALG: 

TEDDY STEEN JUHL - ANSVARLIG

MIE OLESEN

I SAMARBEJDE MED KREDSNEDSAT UDVALG

 

 

 

 

 **********

Kolonihaveforbundets Aarhuskreds | Rosenvangs Allé 195, 8270 Højbjerg