På bestyrelsens første møde efter generalforsamlingen for repræsentantskabet konstituerede bestyrelsen sig med følgende poster:

Thomas Hou Mandsfeldt – Næstformand

Randi Østergaard – Formand for Byggeudvalget

Søren Larsen – Kredssekretær

Teddy Steen Juhl – HB-medlem Kolonihaveforbundet

Thomas Hou Mandsfeldt – HB-medlem Kolonihaveforbundet

Flemming Mærsk – HB-medlem Kolonihaveforbundet