Aarhus Kredsen

kontakt@aarhuskredsen.dk

Så rinder denne sæson ud.  Så nu er det tid til lige at genopfriske reglerne for ophold i kolonihaverne i vintersæsonen, sådan  som det fremgår af lejekontrakten med Aarhus kommune.

Helårsbeboelse er forbudt.

Beboelse må kun finde sted fra sidste lørdag i marts
til sidste søndag i oktober.

Udenfor havesæsonen er ophold i haven og kolonihavehusene ikke tilladt mellem kl. 21.00 til kl. 07.00.