Aarhus Kredsen

kontakt@aarhuskredsen.dk

Kredsen yder råd og vejledning ved eventuelt opstået uenighed forening og medlemmer imellem. Og stiller juridisk assistance til rådighed for foreningerne i spørgsmål, som er af generel betydning for kredsen.

Der etableres en konto i kredsregi, der afholder udgifter i forbindelse med principielle spørgsmål og retssager.

Kapitalen tilvejebringes ved start på. Kr. 60,000,00 ved overførsel af kredsens henlæggelser til advokatbistand for regnskabsåret 2004. Der henlægges hvert år pr. 1. januar og pr. 1. juli kr. 5,00 pr. medlem.

Repræsentantskabet skal høres før det afgøres om en sag er af principiel karakter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *