Aarhus Kredsen

kontakt@aarhuskredsen.dk
Møde med Aarhus kommune


2. maj 2023

Dagsordenspunkter:
Opfølgning fra sidst (bilag 1 Referat fra 22-06-2022)
Kortvarigt udlån af haver (bilag 2)
Husdyrhold (bilag 3)
Folkeregisteradresse
Dispensation fælleshuse (bilag 4)
Helårsbeboelse (presse samt beslutningsforslag fra Venstre)
Allonge kloakering (bilag 5 og 6)
Eventuelt

Dagsordenspunkter:
Opfølgning fra sidst (bilag 1 Referat fra 22-06-2022)
Kortvarigt udlån af haver (bilag 2)
Husdyrhold (bilag 3)
Folkeregisteradresse
Dispensation fælleshuse (bilag 4)
Helårsbeboelse (presse samt beslutningsforslag fra Venstre)
Allonge kloakering (bilag 5 og 6)
Eventuelt

Aarhus Kredsen Kontor
Rosenvangs Allé 195
Højbjerg, 8270

Se hele kalenderen