Aarhus Kredsen

kontakt@aarhuskredsen.dk

Byggesyn

Procedure for byggesyn ved Aarhus Kredsen

Formålet med byggesyn er at byggeri får en ibrugtagelsestilladelse og sikre at det er lovligt, så det kan tages i brug til det søgte formål. (Formelt kan nybyggeri ikke tages i brug før ibrugtagningstilladelsen).

Byggesyn
Der fortages kun bygesyn i havesæsonen af Aarhus Kredsens synsfolk.
NB. Der foretages ikke byggesyn i december-, januar-, og februar måned. (Dog kan der foretages syn ekstraordinært ved salg af dødsbo).
Haveforeningernes bestyrelser er ansvarlige for at klarmelde byggeri til Aarhus Kredsen.
Bestyrelsen har til opgave at tilse at byggeriet er færdigbygget og at byggeriet overholder det der er ansøgt om, inden det meldes klar til syn.
Al gammelt byggeri skal være fjernet.
Når byggeriet er meldt klar til syn hos Aarhus kredsen, melder Aarhus kredsen tilbage med en dato og et cirka tidspunkt for byggesyn +/- 2 timer.

Hvornår er et byggeri færdigt
Når det er klart til at blive taget i brug både inde og ude.

Tilgængelighed
Der skal være adgang til den pågældende have og byggeriet skal være tilgængeligt for opmåling og syn ude og inde. Alt nybyggeri skal synes indvendigt.
Da synsfolkene opmåler med lasermåler, skal det være muligt at måle de forskellige facader uden hindringer.
Det betyder at effekter opstillet op ad huset skal fjernes. Er der stor og vildtvokset beplantning der vil vanskeliggøre opmålingen, skal dette ligeledes fjernes. Tilgængeligheden er med til at opmålingen bliver så præcis som muligt.
Aarhuskredsen tillader sig at afstå fra at opmåle, hvis forholdende gør at det ikke er muligt at opmåle.
Alt måles op – også det der ikke er nybyggeri. Dette for at sikre at alt er lovligt. 

Hvem skal og hvem kan være til stede
Som udgangspunkt behøver der ikke at være nogen til stede, dog kan have lejeren og et bestyrelsesmedlem deltage.

Efter endt syn
Såfremt byggeriet godkendes, udstedes der en ibrugtagningstilladelse som sendes til den pågældende haveforening.
Haveforeningen er ansvarlig for at videreformidle denne til havelejeren.
Såfremt byggeriet ikke kan godkendes, orienteres den pågældende haveforening om årsagen med en begrundelse.
Haveforeningen er ansvarlig for at videreformidle besked til have lejeren som er ansvarlig for lovliggørelse inden der kan foretages omsyn (pris for omsyn er 700 kr.).

2022-09-27 Godkendt på bestyrelsesmødet kolonihaveforbundets Aarhus Kreds