Aarhus Kredsen

kontakt@aarhuskredsen.dk

Kontakt

Aarhus Kredsen

Rosenvangs Allé 195
8270 Højbjerg

Email

kontakt@aarhuskredsen.dk

Telefon

25758380

Åbningstider

Tirsdag: 16:00 - 18:30 Der er lukket sidste tirsdag i hver måned.

Aarhuskredsens mail:
kontakt@aarhuskredsen.dk
Formanden: 25758380

Aarhuskredsens byggeudvalg:
byggeudvalg@aarhuskredsen.dk
Byggeudvalg 1: 25758387
Byggeudvalg 2: 25758386

Havekonsulenten:
Kontaktoplysninger
Carsten Juul
Mail: juuljuul52@gmail.com
Mobil: 21462236

Bestyrelsen 20. februar 2024

Formand Randi Østergaard
Mail: formand@aarhuskredsen.dk

Næstformand Thomas Hou Mandsfeldt
Mail: naestformand@aarhuskredsen.dk

Kasserer Carl Otto Christiansen

Sekretær Søren Larsen

Bestyrelsesmedlem Flemming Mærsk

Bestyrelsesmedlem Raza Ghader 

FOTO PÅ VEJ

Bestyrelsesmedlem Anita Frost

Århuskredsens udvalg

ÅRHUSKREDSENS DAGLIGE VIRKE
Randi Østergaard

BYGGEUDVALG:
Anita Frost
(Byggeudvalgsformand)
Flemming Mærsk
Raza Ghader
Thomas H. Mandsfeldt

LOVUDVALG:
Carl Otto Christiansen
Randi Østergaard
Søren Larsen

ANKEUDVALG:
Anita Frost
Carl Otto Christiansen
Flemming Mærsk
Randi Østergaard
Raza Ghader
Søren Larsen
Thomas Hou Mandsfeldt

VURDERINGS-OG KURSUSUDVALG:
Randi Østergaard
Raza Ghader
Søren Larsen

KLOAKERINGSUDVALG:
Anita Frost
Carl Otto Christiansen
Søren Larsen
Thomas Hou Mandsfeldt

BLANKETUDVAlG:
Anita Frost
Randi Østergaard
Søren Larsen

HAVEKONSULENTEN
Kontaktoplysninger
Carsten Juul
Mail: juuljuul52@gmail.com
Mobil: 21462236