Aarhus Kredsen

kontakt@aarhuskredsen.dk

Blog

services

Seneste nyheder

Kategorier

Giv en gammel tjørnehæk nyt liv

Aarhuskredsens havekonsulent Carsten Juul møder ofte på hans ture rundt i vores foreninger på hække der enten er blevet skæve eller tynde i bunden. I stedet for at kassere hækken og plante ny hæk, har Carsten et bud på hvordan hækken kan blive pæn igen. Carsten viser på disse to videoer, hvordan man kan give en gammel tjørnehæk nyt liv. De gamle hækplanter saves af ca. 10 -20 cm. over jorden se hvordan her Er […]

Nyvalgt formand for Aarhuskredsen

På generalforsamlingen for repræsentantskabet den 20. februar  blev Randi Østergaard valgt som ny formand for Aarhuskredsen efter at Teddy Steen Juhl havde valgt at trække sig på grund af sygdom efter mere end 20 års fornemt arbejde for kredsen. Randi har haft kolonihave sammen med hendes mand Hans Peter i 20 år. De  købte et meget gammelt hus og brugte det et par år. Da de fandt ud af at de trivedes som kolonister byggede […]

I henhold til Aarhuskredsens vedtægter § 2 stk. 7, gælder følgende i forhold til Aarhuskredsen advokatbistand til foreningerne.

Kredsen yder råd og vejledning ved eventuelt opstået uenighed forening og medlemmer imellem. Og stiller juridisk assistance til rådighed for foreningerne i spørgsmål, som er af generel betydning for kredsen. Der etableres en konto i kredsregi, der afholder udgifter i forbindelse med principielle spørgsmål og retssager. Kapitalen tilvejebringes ved start på. Kr. 60,000,00 ved overførsel af kredsens henlæggelser til advokatbistand for regnskabsåret 2004. Der henlægges hvert år pr. 1. januar og pr. 1. juli kr. […]

3 nye tillæg til lejekontrakten med Aarhus kommune

3 nye tillæg til Lejekontrakten med Aarhus kommune er nu gældende, det drejer sig om: 2023-10-24 Tillæg til lejekontrakten om  Orientering om husdyrhold 2023-10-24 Tillæg til Lejekontrakten om handicapparkering på havelod 2023-10-24 Tillæg til Lejekontrakten om kortvarigt ophold

Skriftlig procedure for byggesyn

Bestyrelsens byggeudvalg har udarbejdet en skriftlig procedure for byggesyn, denne er lagt påhjemmesiden. Den skulle gerne give et overblik og være en hjælp til jer ude i foreningerne så I ved hvordan vi i kredsen foretager syn. Vi er i gang med at revidere byggereglerne i den arbejdsgruppe der blev nedsat efter et dialogmøde sidste år. Arbejdsgruppens oplæg fra dialogmødet var et ønske om mere simple byggeregler, bedre formuleret og gerne også vejledninger til forståelse […]

Indbrudstyv

Undgå indbrud i kolonihaven

  Kolonihaven er din oase, som du i sommerhalvåret bruger til at slappe af, finde ro og tappe ny energi. Men når huset lukkes ned for sæsonen og haverne står tomme, har tyven gode muligheder for at bevæge sig uset rundt. Størstedelen af indbrud i kolonihaver foregår i løbet af vinterhalvåret, men der er meget, du selv kan gøre for at undgå indbrud.  Du skal prøve at kigge på dit hus med tyvens øjne: “Hvis […]