Aarhus Kredsen

kontakt@aarhuskredsen.dk

Kloakering i kolnihaverne

Information fra Århus Kommune ang. kloakering
Spørgsmål til kloakering

Tidsplan for kloakering af kolonihaver.
Rækkefølgen