Aarhus Kredsen

kontakt@aarhuskredsen.dk

Ekstern vurderingsudvalg

Vurdering ved Århus Kredsens eksterne vurderingsudvalg

Vurderinger i haveforeningerne varetages som udgangspunkt af foreningens eget vurderingsudvalg.
Enkelte foreninger har ikke eget udvalg, eller der kan være situationer hvor foreningens eget udvalg ikke
kan benyttes. Foreningens eget udvalg kan heller ikke vurdere i sager, hvor egne interesser vil kunne være
til hindring.

I forbindelse med sådanne situationer er der etableret et eksternt vurderingsudvalg.
Medlemmer i foreningerne kan ikke selv vælge hvem de vil have til at vurdere, men skal som udgangspunkt
bruge foreningens eget vurderingsudvalg.

De eksterne udvalg er sammensat af erfarne vurderingsfolk på tværs af foreningerne i Aarhus Kredsen.
Bestyrelsen i den forening der ønsker at benytte udvalget, tager kontakt til kontaktpersonen for det enkelte
udvalg. Udvalget melder derefter tilbage til bestyrelsen, med en dag hvor de kan fortage vurderingen.
Inden dagen for vurdering, skal bestyrelsen i den pågældende forening have tilset at haveloddet og dets
bygninger er lovlige iflg. Aarhus Kredsens bestemmelser, samt have udleveret ejererklæring m.m. i 3
eksemplarer, som skal udfyldes af sælger.
Prisen for vurderingen er 1500 kr. Dertil kommer kørsel (statens takst 2022 – 3,51 kr. pr. km.). Dette
afregnes med det eksterne udvalg.

Vurderingsrapporten er gældende i 12 md. fra modtagelsen af denne.

Det eksterne udvalg skal på dagen for vurdering have udleveret:

 • Ejererklæring, udfyldt og underskrevet af sælger.
 • Ibrugtagningstilladelser på bebyggelser og overdækket terrasse
 • Værdi af den foreningsmæssige værdi d.d.
 • Oplysninger omkring fælles lån, hvis dette er optaget
 • Oplysninger omkring evt. værdi af kloakering
 • Dokumentation for evt. byggemæssige tiltag der vil kunne give tillæg, fakturaer som menes at have
  betydning for vurderingen
 • Kloakmester regning for tilkobling til kloakanlægget på eget havelod, hvis dette er udført
 • Løsøreliste, med en samlet pris for det hele.

De eksterne vurderingsfolk (kontaktpersoner er fremhævet)

 • HF Mosevang: Mogens Lykke Sørensen Mail: mogens.lykkes@gmail.com tlf. 30 54 59 85
 • HF 1934: Tine Pedersen Mail: tinekp@hotmail.com tlf. 30 28 11 50
 • HF Charlottehøj: Tomas Jensen Mail: tomas-jensen@godmail.dk tlf. 26 47 12 85
 • HF Solvangen Lene Wagner Mail: lenewagner2@gmail.com tlf. 28 76 99 00
 • HF Charlottehøj Mojtabo Salehkotahi Mail: mudji1@hotmail.com tlf. 42 25 42 10