Velkommen

 
ÅBNINGSTIDER PÅ KREDSKONTORET.
Tirsdage fra kl.17.00 til 19.30
  .Sidste tirsdag i måneden er kontoret lukket.
 
Aarhuskredsens mail:
 
Kredssekretærens mail:
 
Aarhuskredsens byggeudvalg:
 
Kredskassereren:

Sidste nyt!

 
Vurderingskurser 2020

Der bliver grundet covid19 og manglende afviklede generalforsamlinger ikke afholdt kurser for nye vurderingsfolk i 2020.

Opdaterings kurser for øvede vurderingsfolk, som har prøvet at vurdere og har anvendt forbundets vurderingssystem, bliver lavet hhv. den 2.11, den 11.11 samt den 19.11. med max 30 pr. gang.
Kort gennemgang af nyheder, ændringer og konsekvenser heraf efterfulgt af dialog

TILMELDINGSFRIST er mandag den 12.oktober til kredskassereren,
email: kassereraarhuskredsen@gmail.com

Tilmeld med fulde navn, medlemsnummer, forening, mailadresse og telefonnummer

For sene og mangelfulde tilmeldinger kan ikke forventes imødekommet. Pris kr. 200 pr tilmeldt.

Kurserne afvikles på Hotel Scandic, Rytoften, og er berammet til 19.00 – 21.30 med servering af kaffe og brød. Scandic sikrer afvikling efter gældende retningslinjer.
 
 
Kredsen opfordrer H/F til at følge de anvisninger, der må komme fra Kolonihaveforbundet, blandt andet via Nyhedsmail.
 
 
 
 
 
 
 
Nye filer til vurderingssystemet kan ses på foreningsportalen, dialognet, hvor det også er muligt at læse referat fra kongressen

Vejarealer i og omkring kommunale kolonihaver – Vedligehold og parkering – muligheder og begrænsninger se tekst. 

Særligt om prisansættelse af foreningens kloakanlæg 

Vedrørende BBRmedd

 


 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
Byggeudvalget: 
 
 
Alle byggeansøgninger SKAL afleveres personligt til byggeudvalget på kredskontoret og være underskrevet af foreningens formand

Byggeansøgninger MÅ IKKE sendes pr. post eller pr. mail. 
 
Kolonihavehusene skal meldes til syn via haveforeningens formand
 
Vurderingspriser og Byggeansøgningpris 2018
SE UNDER INFORMATION / SIDSTE NYT
 
 

Byggeregler Århuskredsen

Århus byråd har vedtaget udvidelse til at bygge
op til 50 m2  huse i kolonihaverne.
 
Reglerne om bebyggelse kan ses under
"Regler & vedtægter / Byggeregler"
 
*************************************************** 
BEBOELSE I KOLONIHAVERNE.
Fra sidste lørdag i marts til
sidste søndag i oktober (sommertid).
 
--------------------------------------------------------------------
 
SALGSPAPIRER:
Hentes fra Kolonihaveforbundets
Kolonihaveforbundets Aarhuskreds | Rosenvangs Allé 195, 8270 Højbjerg