Velkommen

 
ÅBNINGSTIDER PÅ KREDSKONTORET.
Tirsdage fra kl.17.00 til 19.30
  .Sidste tirsdag i måneden er kontoret lukket.
 
 
Aarhuskredsens mail:
  
Aarhuskredsens byggeudvalg:
 
Kredskassereren:
 
Kredssekretæren:

Sidste nyt!

Referat fra bestyrelsesmødet 29. marts i Aarhuskredsen.
Der blev afholdt ordinært bestyrelsemøde den 29. marts 2022 og referatet kan læses her
 
Referat fra Kredsrepræsentantgeneralforsamlingen Aarhuskredsen.
Der blev afholdt Generalforsamling den 22. februar 2022 og referatet kan læses her
 
Møderesume fra Dialogmøde Aarhuskredsen.
Der blev afholdt Dialogmøde den 1. februar 2022 og møderesume kan læses her
 
Vildmarksbad
Det er tilladt at have vildmarksbad i haven, hvis det er opvarmet med gas eller EL,og derfor ikke generer naboen.
Det er desværre ikke tilladt at have træfyrede vildmarksbade i kolonihaverne, da de strider mod reglen om, at der ikke må være skorstensaftræk.  
 
 
  
 
Nye filer til vurderingssystemet kan ses på foreningsportalen, dialognet, hvor det også er muligt at læse referat fra kongressen.

Vejarealer i og omkring kommunale kolonihaver – Vedligehold og parkering – muligheder og begrænsninger se tekst. 

Særligt om prisansættelse af foreningens kloakanlæg 

10 dages forespørgsel angående kolonihaver  

 


 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
Byggeudvalget: 
 
 
Alle byggeansøgninger SKAL afleveres personligt til byggeudvalget på kredskontoret og være underskrevet af foreningens formand

Byggeansøgninger MÅ IKKE sendes pr. post eller pr. mail. 
 
Kolonihavehusene skal meldes til syn via haveforeningens formand
 
Vurderingspriser og Byggeansøgningpris 2022
SE UNDER INFORMATION / SIDSTE NYT
 
 
 
 
Byggeregler Aarhuskredsen:
 
Århus byråd har vedtaget udvidelse til at bygge
op til 50 m2  huse i kolonihaverne.
 
Reglerne om bebyggelse kan ses under
"Regler & vedtægter / Byggeregler"
 
*************************************************** 
BEBOELSE I KOLONIHAVERNE.
Fra sidste lørdag i marts til
sidste søndag i oktober (sommertid).
 
----------------------------------------------------
 
SALGSPAPIRER:
Hentes fra Kolonihaveforbundets
Kolonihaveforbundets Aarhuskreds | Rosenvangs Allé 195, 8270 Højbjerg