Velkommen

ÅBNINGSTIDER PÅ KREDSKONTORET.
Tirsdage fra kl.17.00 til 19.30
  .Sidste tirsdag i måneden er kontoret lukket.
 
Aarhuskredsens mail:
 
Aarhuskredsens byggeudvalg:
 
 Kredskassereren:

Sidste nyt!

Debat omkring regeringens lovforslag angående varige haverhttps://www.tv2lorry.dk/nyheder/06-05-2019/1930/kolonihaver-frygter-nyt-hovedstadsudspil?v=1_44hf8zbs&autoplay=1#player

Vurderingskurser for vurderingsudvalg samt fyraftensmøde for bestyrelser om bestyrelsens rolle i forbindelse med vurderinger

Fyraftensmødet for bestyrelsesmedlemmer tirsdag den 9.april kl. 18:30 – 21:00 i fælleshuset H/F Norringholm er uden omkostninger, men tilmelding til kredskassereren er nødvendig. Der serveres kaffe, øl og vand


Tilmeldingen, til kredskassereren, er nu åben og foregår efter først til mølle. Der er 28 pladser pr hold og hver forening kan max deltage med tre vurderingsfolk. Prisen er kr. 350 pr person på de tre vurderingskurser. Beløbet dækker materialer og fuld forplejning. Tilmelding gælder først når betalingen er modtaget på Kredskontoret og der foreligger bekræftelse. Betaling kan foregå på kontoret eller konto nr. 5382 0000303723.
Ved tilmelding og betaling anføres dato og måned i emnefeltet. samt H/F, person navn og medlemsnummer.  Tilmeldingsfrist senest 14 dage før kursus.


Kursus 1 lørdag den 6.april i H/F Norringholm
Kursus 2 lørdag den 4. maj i selskabslokalet Reginehøj under daginstitutionen Kornbakke allé 8200 Århus N
Kursus 3 lørdag den 15.juni i selskabslokalet Reginehøj under daginstitutionen Kornbakke allé 8200 Århus N

PC medbringes til brug på kurset


Der er morgenkaffe fra 8.30 – 9.00. Kursus fra 9:00 – 15:30. Alle tre kurser indeholder teoretisk gennemgang af vurderingssystemet, dialog samt praktisk vurdering i haveforening og opfølgning.

 

                                      

 

 

Nye filer til vurderingssystemet kan ses på foreningsportalen, dialognet, hvor det også er muligt at læse referat fra kongressen

Vejarealer i og omkring kommunale kolonihaver – Vedligehold og parkering – muligheder og begrænsninger se tekst. 

Særligt om prisansættelse af foreningens kloakanlæg 

Vedrørende BBRmeddelelser se her

 


 

 

 
 

 
 
 
 

 

Byggeudvalget: 
 
 
Alle byggeansøgninger SKAL afleveres personligt til byggeudvalget på kredskontoret og være underskrevet af foreningens formand

Byggeansøgninger MÅ IKKE sendes pr. post eller pr. mail. 
 
Kolonihavehusene skal meldes til syn via haveforeningens formand
 
Vurderingspriser og Byggeansøgningpris 2018
SE UNDER INFORMATION / SIDSTE NYT
 
 

Byggeregler Århuskredsen

Århus byråd har nu vedtaget udvidelse til at bygge
op til 50 m2  huse i kolonihaverne.
 
De nye regler om bebyggelse kan ses under
Regler & vedtægter / Byggeregler
 
*************************************************** 
BEBOELSE I KOLONIHAVERNE.
Fra sidste lørdag i marts til
sidste søndag i oktober (sommertid).
 
--------------------------------------------------------------------
 
SALGSPAPIRER:
Hentes fra Kolonihaveforbundets
Kolonihaveforbundets Aarhuskreds | Rosenvangs Allé 195, 8270 Højbjerg