Velkommen

 
ÅBNINGSTIDER PÅ KREDSKONTORET.
Tirsdage fra kl.17.00 til 19.30
  .Sidste tirsdag i måneden er kontoret lukket.
 
Aarhuskredsens mail:
 
Kredssekretærens mail:
 
Aarhuskredsens byggeudvalg:
 
Kredskassereren:

Sidste nyt!

 
KONTORET ER FORELØBIG LUKKET PÅ GRUND AF COVID 19!
Vi afventer og følger regeringens corona restriktioner
 
 
GENERALFORSAMLING FOR REPRÆSENTANTSKABET
lørdag den 27.februar fra 09.00 - 12.30
Vi starter med morgenkaffe og slutter med en let frokost
 
Vinterferie på kredskontoret fra 2.december til 11.januar.
Kontoret er lukket i perioden.
Vi ønsker alle en god vinter og minder om, at overnatning i haven i vinterperioden ikke er tilladt
 
 
AFLYSNING AF VURDERINGSKURSER 2020
 
Det er med beklagelse, at vi på grund af den nuværende covid -19 situation er nødt til at aflyse de tre opslåede kurser i november.
Vi følger udviklingen og vender tilbage, så snart det er muligt.
 
SYN AF HUSE - IBRUGTAGNINGSTILLADELSER
 
Vi har vinterlukket for denne opgave og starter op igen pr 01/04 2021. 
Ved særlige forhold, dødsfald, arvesager etc. gælder ovenstående naturligvis ikke.
 
Vinterferie på kredskontoret fra 2.december til 11.januar. Kontoret er lukket i perioden.
Vi ønsker alle en god vinter og minder om, at overnatning i haven i vinterperioden ikke er tilladt
 
 
 
Kredsen opfordrer H/F til at følge de anvisninger, der må komme fra Kolonihaveforbundet, blandt andet via Nyhedsmail.
 
 
 
 
 
 
 
Nye filer til vurderingssystemet kan ses på foreningsportalen, dialognet, hvor det også er muligt at læse referat fra kongressen

Vejarealer i og omkring kommunale kolonihaver – Vedligehold og parkering – muligheder og begrænsninger se tekst. 

Særligt om prisansættelse af foreningens kloakanlæg 

Vedrørende BBRmedd

 


 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
Byggeudvalget: 
 
 
Alle byggeansøgninger SKAL afleveres personligt til byggeudvalget på kredskontoret og være underskrevet af foreningens formand

Byggeansøgninger MÅ IKKE sendes pr. post eller pr. mail. 
 
Kolonihavehusene skal meldes til syn via haveforeningens formand
 
Vurderingspriser og Byggeansøgningpris 2018
SE UNDER INFORMATION / SIDSTE NYT
 
 

Byggeregler Århuskredsen

Århus byråd har vedtaget udvidelse til at bygge
op til 50 m2  huse i kolonihaverne.
 
Reglerne om bebyggelse kan ses under
"Regler & vedtægter / Byggeregler"
 
*************************************************** 
BEBOELSE I KOLONIHAVERNE.
Fra sidste lørdag i marts til
sidste søndag i oktober (sommertid).
 
--------------------------------------------------------------------
 
SALGSPAPIRER:
Hentes fra Kolonihaveforbundets
Kolonihaveforbundets Aarhuskreds | Rosenvangs Allé 195, 8270 Højbjerg