Velkommen

 
ÅBNINGSTIDER PÅ KREDSKONTORET.
Tirsdage fra kl.17.00 til 19.30
  .Sidste tirsdag i måneden er kontoret lukket.
 
Aarhuskredsens mail:
 
Kredssekretærens mail:
 
Aarhuskredsens byggeudvalg:
 
Kredskassereren:

Sidste nyt!

Det er tilladt at have vildmarksbad i haven, hvis det er opvarmet med gas eller EL,og derfor ikke generer naboen.
 
Det er desværre ikke tilladt at have træfyrede vildmarksbade i kolonihaverne, da de strider mod reglen om, at der ikke må være skorstensaftræk.
 
 
 
AFLYST
 
Generalforsamling for repræsentantskabet  lørdag den 27.  februar FRA 9 - 12.30 er aflyst
Ny indkaldelse når muligt for Covid  19
 
 
 
 
KONTORET ER FORELØBIG LUKKET PÅ GRUND AF
COVID 19!
Vi afventer og følger regeringens corona restriktioner
 
Byggetilladelser:
Så længe der er lukket på kontoret, kan vi desværre ikke behandle byggesager og give
byggetilladelser.
Det kræver fysisk fremmøde, dialog,
betaling og godkendelse fra mindst to medlemmer
af byggeudvalget.
Byggeansøgninger kan altså ikke fremsendes eller behandles på mail
 
SYN AF HUSE - IBRUGTAGNINGSTILLADELSER
Vi har vinterlukket for denne opgave og starter op igen pr 01/04 2021
Ved særlige forhold, dødsfald, arvesager etc.
gælder ovenstående naturligvis ikke.
 
  
 
Kredsen opfordrer H/F til at følge de anvisninger, der må komme fra Kolonihaveforbundet, blandt andet via Nyhedsmail.
 
 
 
  
 
 
Nye filer til vurderingssystemet kan ses på foreningsportalen, dialognet, hvor det også er muligt at læse referat fra kongressen

Vejarealer i og omkring kommunale kolonihaver – Vedligehold og parkering – muligheder og begrænsninger se tekst. 

Særligt om prisansættelse af foreningens kloakanlæg 

Vedrørende BBRmedd

 


 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
Byggeudvalget: 
 
 
Alle byggeansøgninger SKAL afleveres personligt til byggeudvalget på kredskontoret og være underskrevet af foreningens formand

Byggeansøgninger MÅ IKKE sendes pr. post eller pr. mail. 
 
Kolonihavehusene skal meldes til syn via haveforeningens formand
 
Vurderingspriser og Byggeansøgningpris 2018
SE UNDER INFORMATION / SIDSTE NYT
 
 

Byggeregler Århuskredsen

Århus byråd har vedtaget udvidelse til at bygge
op til 50 m2  huse i kolonihaverne.
 
Reglerne om bebyggelse kan ses under
"Regler & vedtægter / Byggeregler"
 
*************************************************** 
BEBOELSE I KOLONIHAVERNE.
Fra sidste lørdag i marts til
sidste søndag i oktober (sommertid).
 
--------------------------------------------------------------------
 
SALGSPAPIRER:
Hentes fra Kolonihaveforbundets
Kolonihaveforbundets Aarhuskreds | Rosenvangs Allé 195, 8270 Højbjerg