Velkommen

 
ÅBNINGSTIDER PÅ KREDSKONTORET.
Tirsdage fra kl.17.00 til 19.30
  .Sidste tirsdag i måneden er kontoret lukket.
 
Aarhuskredsens mail:
 
Kredssekretærens mail:
 
Aarhuskredsens byggeudvalg:
 
Kredskassereren:

Sidste nyt!

 
Vurderingskurserne er aflyst,
så snart vi har nye planlagt
meldes der ud til foreningerne
 
Kære Kolonihaveforeninger.
Henvendelser til Steen eller Johnny foregår stadig kun efter aftale og med indgang af bagindgangen
Vi har på møde i bestyrelsen besluttet at genåbne byggeudvalget for godkendelse af byggeansøgninger, under hensyntagen til reglen – hold afstand.
Vi åbner pr. 5 maj men med begrænset kapacitet.
Der vil i første omgang kun blive lukket en person ind på kontoret af gangen, og der er kun en til at sagsbehandle. Det giver selvsagt mulighed for færre sager end sædvanlig, og det er derfor udelukkende byggeansøgninger, der vil blive behandlet. Ventetiden foregår udenfor, så klæd jer på efter det. Åbningstiden er fra 17 – 19.30. Den sidste ansøgning behandles kl. 19.30, hvorefter kontoret lukker.
Byggeansøgninger skal være godkendt af jeres formand og være underskrevet af formand og ansøger.
Prisen på kr. 750 kan fremover kun betales på MOBILE PAY. Vi har ikke længere mulighed for at modtage Dankort og modtager ikke kontanter
Sørg for, at ansøgningerne er korrekt udfyldt, underskrevet og at alle tegninger er med i A4 størrelse.
Henvendelser om ibrugtagningsattester og byggesyn sker stadig gennem haveforeningens formand på mail til kredsens byggeudvalg, og vi er også her startet op med besøg og godkendelser.
 
Kredsen opfordre desuden H/F til at følge de anvisninger der må komme fra Kolonihaveforbundet, blandt andet via Nyhedsmail.
 
 
 
 
 
 
Der synes ikke haver i vinterperioden ud over dem, der har modtaget besked og indgår i sidste runde.
Opstart igen primo april 2020.
 
  Vigtige datoer i den kommende tid. 
 

Nye filer til vurderingssystemet kan ses på foreningsportalen, dialognet, hvor det også er muligt at læse referat fra kongressen

Vejarealer i og omkring kommunale kolonihaver – Vedligehold og parkering – muligheder og begrænsninger se tekst. 

Særligt om prisansættelse af foreningens kloakanlæg 

Vedrørende BBRmeddelelser se her

 


 

 

 
 

 
 
 
 

 

Byggeudvalget: 
 
 
Alle byggeansøgninger SKAL afleveres personligt til byggeudvalget på kredskontoret og være underskrevet af foreningens formand

Byggeansøgninger MÅ IKKE sendes pr. post eller pr. mail. 
 
Kolonihavehusene skal meldes til syn via haveforeningens formand
 
Vurderingspriser og Byggeansøgningpris 2018
SE UNDER INFORMATION / SIDSTE NYT
 
 

Byggeregler Århuskredsen

Århus byråd har vedtaget udvidelse til at bygge
op til 50 m2  huse i kolonihaverne.
 
Reglerne om bebyggelse kan ses under
"Regler & vedtægter / Byggeregler"
 
*************************************************** 
BEBOELSE I KOLONIHAVERNE.
Fra sidste lørdag i marts til
sidste søndag i oktober (sommertid).
 
--------------------------------------------------------------------
 
SALGSPAPIRER:
Hentes fra Kolonihaveforbundets
Kolonihaveforbundets Aarhuskreds | Rosenvangs Allé 195, 8270 Højbjerg