Velkommen

 
ÅBNINGSTIDER PÅ KREDSKONTORET.
Tirsdage fra kl.17.00 til 19.30
  .Sidste tirsdag i måneden er kontoret lukket.
 
 
Aarhuskredsens mail:
  
Aarhuskredsens byggeudvalg:
 
Kredskassereren:

Sidste nyt!

 

KURSUS for uøvede vurderingsfolk,

Lørdag den 8. januar fra 9 - 16 på hotel Scandic Vest, Rytoften

Pris kr 375 -

Bindende tilmelding gennem foreningsbestyrelsen til kredskassereren senest den 22. november. Vi har i alt 20 pladser, så det er først til mølle.
Husk haveforening, navn på deltager, medlemsnummer, privat telefonnr samt mail. Alle oplysninger skal bruges for at blive oprettet i forbundet. 
 
Medbring egen PC
 
venlig hilsen kursusudvalget
Lene Andreassen og Peter Gaard Sørensen

 

Tak til alle for sæson 2021 og på gensyn i 2022, som vi håber bliver et helt normalt år

Vi holder juleferie og har lukket kontoret fra den 7. december - 11. januar, begge tirsdage inklusive.

Hvis ikke man har aftale om syn til ibrugtagning, er det med sæson ophøret slut for i år. Der synes ikke huse i vinterperioden.
Dette gælder naturligvis ikke, hvis der er tale om dødsbo og lignende uopsætteligheder.
 
Udenfor vinterferien læser vi kontinuerligt post og besvarer i videst mulig udstrækning og efter bedste evne denne. Husk, der er to adresser: en til formanden og en til byggeudvalget.
 
 
 
 
Det er tilladt at have vildmarksbad i haven, hvis det er opvarmet med gas eller EL,og derfor ikke generer naboen.
 
Det er desværre ikke tilladt at have træfyrede vildmarksbade i kolonihaverne, da de strider mod reglen om, at der ikke må være skorstensaftræk.
  
 
 
    
 
  
 
Nye filer til vurderingssystemet kan ses på foreningsportalen, dialognet, hvor det også er muligt at læse referat fra kongressen.

Vejarealer i og omkring kommunale kolonihaver – Vedligehold og parkering – muligheder og begrænsninger se tekst. 

Særligt om prisansættelse af foreningens kloakanlæg 

10 dages forespørgsel angående kolonihaver  

 


 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
Byggeudvalget: 
 
 
Alle byggeansøgninger SKAL afleveres personligt til byggeudvalget på kredskontoret og være underskrevet af foreningens formand

Byggeansøgninger MÅ IKKE sendes pr. post eller pr. mail. 
 
Kolonihavehusene skal meldes til syn via haveforeningens formand
 
Vurderingspriser og Byggeansøgningpris 2018
SE UNDER INFORMATION / SIDSTE NYT
 
 

Byggeregler Århuskredsen

Århus byråd har vedtaget udvidelse til at bygge
op til 50 m2  huse i kolonihaverne.
 
Reglerne om bebyggelse kan ses under
"Regler & vedtægter / Byggeregler"
 
*************************************************** 
BEBOELSE I KOLONIHAVERNE.
Fra sidste lørdag i marts til
sidste søndag i oktober (sommertid).
 
----------------------------------------------------
 
SALGSPAPIRER:
Hentes fra Kolonihaveforbundets
Kolonihaveforbundets Aarhuskreds | Rosenvangs Allé 195, 8270 Højbjerg