Velkommen

 
ÅBNINGSTIDER PÅ KREDSKONTORET.
Tirsdage fra kl.17.00 til 19.30
  .Sidste tirsdag i måneden er kontoret lukket.
I sommerperioden 7 juli til 4 august (begge dage incl) er kredsens åbningstid 17.00 til 18.30. på tirsdage.
 
Aarhuskredsens mail:
 
Kredssekretærens mail:
 
Aarhuskredsens byggeudvalg:
 
Kredskassereren:

Sidste nyt!

 
Til foreninger og vurderingsudvalg

NÅR EN VURDERING AF EN KOLONIHAVE ER FÆRDIG, SKAL VURDERINGEN GODKENDES, AFSLUTTES OG LUKKES.
Det skal understreges, at vurderinger der ikke efter behandlingen godkendes og afsluttes, ikke er lovlige og derfor ikke kan danne baggrund for et salg.
Sælger og bestyrelse har 14 dage til at gøre indsigelse overfor vurderingen. Har vurderingsudvalget lavet åbenlyse fejl, skal udvalget lave en ny vurdering.
Bilag, der skal indgå i vurderingen, skal naturligvis foreligge forud for og ved vurdering
Er sælger eller bestyrelse utilfredse med den afsluttede vurdering kan den ankes til Kredsens ankeudvalg, der herefter laver endelig vurdering, som ikke kan ankes.
 
Vurderingskurserne er på grund af covid19 aflyst,
Så snart vi har nye planlagt,
meldes der ud til foreningerne
 
Henvendelser til Steen eller Johnny foregår stadig kun efter aftale og med indgang af bagindgangen

Byggeansøgninger skal være godkendt af jeres formand og være underskrevet af formand og ansøger.
Prisen på kr. 750 kan fremover kun betales på MOBILE PAY. Vi har ikke længere mulighed for at modtage Dankort og modtager ikke kontanter
Sørg for, at ansøgningerne er korrekt udfyldt, underskrevet og at alle tegninger er med i A4 størrelse.
Henvendelser om ibrugtagningsattester og byggesyn sker stadig gennem haveforeningens formand på mail til kredsens byggeudvalg.
 
Kredsen opfordrer desuden H/F til at følge de anvisninger, der må komme fra Kolonihaveforbundet, blandt andet via Nyhedsmail.
 
 
 
 
 
 
Nye filer til vurderingssystemet kan ses på foreningsportalen, dialognet, hvor det også er muligt at læse referat fra kongressen

Vejarealer i og omkring kommunale kolonihaver – Vedligehold og parkering – muligheder og begrænsninger se tekst. 

Særligt om prisansættelse af foreningens kloakanlæg 

Vedrørende BBRmeddelelser se her

 


 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
Byggeudvalget: 
 
 
Alle byggeansøgninger SKAL afleveres personligt til byggeudvalget på kredskontoret og være underskrevet af foreningens formand

Byggeansøgninger MÅ IKKE sendes pr. post eller pr. mail. 
 
Kolonihavehusene skal meldes til syn via haveforeningens formand
 
Vurderingspriser og Byggeansøgningpris 2018
SE UNDER INFORMATION / SIDSTE NYT
 
 

Byggeregler Århuskredsen

Århus byråd har vedtaget udvidelse til at bygge
op til 50 m2  huse i kolonihaverne.
 
Reglerne om bebyggelse kan ses under
"Regler & vedtægter / Byggeregler"
 
*************************************************** 
BEBOELSE I KOLONIHAVERNE.
Fra sidste lørdag i marts til
sidste søndag i oktober (sommertid).
 
--------------------------------------------------------------------
 
SALGSPAPIRER:
Hentes fra Kolonihaveforbundets
Kolonihaveforbundets Aarhuskreds | Rosenvangs Allé 195, 8270 Højbjerg