Aarhus Kredsen

kontakt@aarhuskredsen.dk

Byggeregler

Byggeregler

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Åarhus Kommune

FØR påbegyndelse af byggeri skal en Byggeansøgning være underskrevet af haveforeningens formand, hvorefter tilladelse gives af Kolonihaveforbundets Aarhuskreds
Byggetegninger, situationsplan samt materialebeskrivelse skal efter de er underskrevet af formanden, afleveres på Århuskredsen, Tirsdage 16-18.30, Rosenvangs Allé 195, 8270 Højbjerg

Download ansøgning til byggetilladelse her

Tillæg til lejekontrakten:
Som I kan se er der sket et par tiltag bl. a. placering af husene i haven og man kan før 1. juli 2014 søge på normal vis gennem Århuskredsen om godkendelse af huse selv om de ligger inden for 2,50 m fra hækken.
Er der spørgsmål til de nye regler er I velkomne til at kontakte Århuskredsen Byggeudvalg
 
Byggeudvalget foretager byggesyn af kolonihavehuse efter forud given meddelelse
 
Vildmarksbad
Det er tilladt at have vildmarksbad i haven, hvis det er opvarmet med gas eller EL,og derfor ikke generer naboen.
Det er desværre ikke tilladt at have træfyrede vildmarksbade i kolonihaverne, da de strider mod reglen om, at der ikke må være skorstensaftræk.

Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR kr. 800,00 Gebyret dækker byggeansøgning og et byggesyn. Efterfølgende omsyn koster et gebyr på kr. 700.
Gebyrernes størrelse bestemmes af Kredsgeneralforsamlingen.

Byggeretningslinier –  Udgave 2024, version 1 

Download de nye byggeretningslinjer her