Aarhus Kredsen

kontakt@aarhuskredsen.dk

Skriftlig procedure for byggesyn

Bestyrelsens byggeudvalg har udarbejdet en skriftlig procedure for byggesyn, denne er lagt påhjemmesiden. Den skulle gerne give et overblik og være en hjælp til jer ude i foreningerne så I ved hvordan vi i kredsen foretager syn. Vi er i gang med at revidere byggereglerne i den arbejdsgruppe der blev nedsat efter et dialogmøde sidste år. Arbejdsgruppens oplæg fra dialogmødet var et ønske om mere simple byggeregler, bedre formuleret og gerne også vejledninger til forståelse […]