Aarhus Kredsen

kontakt@aarhuskredsen.dk
På generalforsamlingen for repræsentantskabet den 20. februar  blev Randi Østergaard valgt som ny formand for Aarhuskredsen efter at Teddy Steen Juhl havde valgt at trække sig på grund af sygdom efter mere end 20 års fornemt arbejde for kredsen. Randi har haft kolonihave sammen med hendes mand Hans Peter i 20 år. De  købte et meget gammelt hus og brugte det et par år. Da de fandt ud af at de trivedes som kolonister byggede
Kredsen yder råd og vejledning ved eventuelt opstået uenighed forening og medlemmer imellem. Og stiller juridisk assistance til rådighed for foreningerne i spørgsmål, som er af generel betydning for kredsen. Der etableres en konto i kredsregi, der afholder udgifter i forbindelse med principielle spørgsmål og retssager. Kapitalen tilvejebringes ved start på. Kr. 60,000,00 ved overførsel af kredsens henlæggelser til advokatbistand for regnskabsåret 2004. Der henlægges hvert år pr. 1. januar og pr. 1. juli kr.
3 nye tillæg til Lejekontrakten med Aarhus kommune er nu gældende, det drejer sig om:2023-10-24 Tillæg til lejekontrakten om  Orientering om husdyrhold2023-10-24 Tillæg til Lejekontrakten om handicapparkering på havelod2023-10-24 Tillæg til Lejekontrakten om kortvarigt ophold

Helårsbeboelse er forbudt i kolonihaverne

Posted by kontakt@aarhuskredsen.dk on  25. oktober 2023
Kommentarer lukket til Helårsbeboelse er forbudt i kolonihaverne
Category: Administration
Så rinder denne sæson ud.  Så nu er det tid til lige at genopfriske reglerne for ophold i kolonihaverne i vintersæsonen, sådan  som det fremgår af lejekontrakten med Aarhus kommune. Helårsbeboelse er forbudt. Beboelse må kun finde sted fra sidste lørdag i marts til sidste søndag i oktober. Udenfor havesæsonen er ophold i haven og kolonihavehusene ikke tilladt mellem kl. 21.00 til kl. 07.00.

Skriftlig procedure for byggesyn

Posted by byggeudvalg@aarhuskredsen.dk on  14. november 2022
0
Category: Byggeri
Bestyrelsens byggeudvalg har udarbejdet en skriftlig procedure for byggesyn, denne er lagt påhjemmesiden. Den skulle gerne give et overblik og være en hjælp til jer ude i foreningerne så I ved hvordan vi i kredsen foretager syn.Vi er i gang med at revidere byggereglerne i den arbejdsgruppe der blev nedsat efter et dialogmøde sidste år. Arbejdsgruppens oplæg fra dialogmødet var et ønske om mere simple byggeregler, bedre formuleret og gerne også vejledninger til forståelse af

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *